ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนวิชาเพิ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกที่นี่->> ดาวน์โหลดคู่มือ