เข้าสู่ระบบนักเรียน

 

 

คำแนะนำ

Username คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
Password คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ไม่ต้องกรอก Password)

**สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่
ให้นักเรียนเข้าระบบ โดยใช้ Username เป็น เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
Password ไม่ต้องกรอก เพื่อเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก

หลักจากเข้าใช้งานแล้ว ให้นักเรียนเข้าไปเพิ่มเลขประจำตัวประชนชา
เพื่อจะได้ใช้เป็น Password สำหรับการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป


โดยมีขั้นตอนในการเพิ่มเลขประจำตัวประชาชน ดังภาพด่างล่าง!!!